Teklif Formunu Doldurun

Size Ulaşalım

AYDINLATMA BEYANI

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi kim işleyecektir?

Kişisel verileriniz, veri güvenliği sağlanarak veri sorumlusu sıfatıyla KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletilebilir.

Hangi kişisel verileriniz toplanacaktır?

Şirket aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki bilgileri toplayacaktır:
- Ad, soyad,
- Telefon, adres ve e-posta adresi başta olmak üzere iletişim bilgileri,
- Talepte bulunulan ürün bilgileri ve ayrıntıları.

Kişisel verileriniz ne amaçla işlenecek ve kimlere aktarılacaktır?

Şirket yukarıda belirtilen kişisel verileri;
- Ürün tedarik, satış ve uygulamaları süreçlerini yönetmek / uygulamak,
- Talep edilen ürün / uygulamalarla ilgili olarak fiyat başta olmak üzere gerekli bilgileri verebilmek,
- Şirketin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi,
- Gerektiği hallerde iletişime geçilmesi, mevzuatta öngörülen ve Şirketin menfaati gereği amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel veriler yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri (Bayiler gibi), hissedarlara, iş ortaklarına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanacaktır?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimizden ürün ve fiyat teklifi talebiniz kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?

Kişisel verileriniz, herhangi bir sözleşmenin kurulmaması durumunda talebinizin alınmasından itibaren altı (6) ay; sözleşme kurulması durumunda ise sözleşmenin ifa zamanından itibaren on (10) yıl boyunca saklanacaktır. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesi çerçevesinde Şirkete başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini info.tr@knaufinsulation.com adresine göndereceği e-posta veya 75. Yıl Mahallesi Küçük Org. Sanayi 1. Cadde No:1/G 26250 Odunpazarı ESKİŞEHİR adresine yapacağı yazılı başvuru ile iletebilir. Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretli/ücretsiz sonuçlandırılır.

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANINI OKUYUP ANLADIĞIMI BEYAN EDERİM.

Isı Yalıtımı

Düşük ısı yalıtım katsayısı ısı iletimine karşı dirençlidir.

Ses Yalıtımı

Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar. Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.

Yangın Dayanımı

Yangına karşı tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır.

DAHA İYİ BiR DÜNYA iCiN
SÜRDÜREBİLİR YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi

Earthwool

Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Earthwool, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygulanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yüksek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Aluminyum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak da sunulmaktadır.

Lorem Ipsum

Son Teknoloji Ürün Avantajları

Earthwool çatı şiltesi düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel termal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır.

Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay ve rahat uygulamalara imkan tanır.

Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok daha kolay kesilir.

Lorem Ipsum

Knauf çatı şiltesi yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısında fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akrilik ve boyar madde barındırmaz.

Geri dönüştürülebilir hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlar.

Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel termal ve akustik kaçakların önüne geçer.

Lorem Ipsum

Eartwool Çatı Şiltesi ile Performansı Artırın

Çatı şiltesi fiyatları ve performansı ile kazanmanızı sağlayacak son teknoloji ürün depolama ve uygulama açısından da yükünüzü hafifletmektedir.

Kullanım ömrü ile uzun ve sahip olduğu teknoloji ile yüksek performans gösteren ürün sıkıştırılmış paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve son kat şirink ile sarılı paletli şekilde sunulmaktadır.

Isı Yalıtımı İle Enerjinin Korunması

Uygulama sahasında daha uzun ürün ömrü için ürünler, doğrudan yerle temas etmemelidir.

Siz de kaliteli, çevreci ve uzun ömürlü bir çözüm için hemen teklif alın!

Lorem Ipsum

Nakliye ve Stoklama

Maliyetinden Kazandırır

truck

Referanslar

Teklif Formunu Doldurun

Size Ulaşalım

AYDINLATMA BEYANI

İşbu aydınlatma beyanı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi kim işleyecektir?

Kişisel verileriniz, veri güvenliği sağlanarak veri sorumlusu sıfatıyla KNAUF INSULATION İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletilebilir.

Hangi kişisel verileriniz toplanacaktır?

Şirket aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki bilgileri toplayacaktır:
- Ad, soyad,
- Telefon, adres ve e-posta adresi başta olmak üzere iletişim bilgileri,
- Talepte bulunulan ürün bilgileri ve ayrıntıları.

Kişisel verileriniz ne amaçla işlenecek ve kimlere aktarılacaktır?

Şirket yukarıda belirtilen kişisel verileri;
- Ürün tedarik, satış ve uygulamaları süreçlerini yönetmek / uygulamak,
- Talep edilen ürün / uygulamalarla ilgili olarak fiyat başta olmak üzere gerekli bilgileri verebilmek,
- Şirketin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, kampanya ve promosyon sunumu, iş faaliyetlerinin planlanması, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi,
- Gerektiği hallerde iletişime geçilmesi, mevzuatta öngörülen ve Şirketin menfaati gereği amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel veriler yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri (Bayiler gibi), hissedarlara, iş ortaklarına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanacaktır?

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimizden ürün ve fiyat teklifi talebiniz kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?

Kişisel verileriniz, herhangi bir sözleşmenin kurulmaması durumunda talebinizin alınmasından itibaren altı (6) ay; sözleşme kurulması durumunda ise sözleşmenin ifa zamanından itibaren on (10) yıl boyunca saklanacaktır. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesi çerçevesinde Şirkete başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini info.tr@knaufinsulation.com adresine göndereceği e-posta veya 75. Yıl Mahallesi Küçük Org. Sanayi 1. Cadde No:1/G 26250 Odunpazarı ESKİŞEHİR adresine yapacağı yazılı başvuru ile iletebilir. Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretli/ücretsiz sonuçlandırılır.

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANINI OKUYUP ANLADIĞIMI BEYAN EDERİM.

Teklif Al